Pasfoto´s

De overheid stelt nogal wat eisen aan pasfoto's voor paspoorten en identiteitskaarten. De complete informatie daarover vindt u op een speciale paspoortwebsite van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Zie: Paspoort en identiteitskaart


Wij geven hier de belangrijkste punten, die goed zijn om te weten voordat u een pasfoto gaat laten maken. Nederlandse reisdocumenten (het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart), zijn voorzien van een chip, waarin een gezichtsopname digitaal is opgeslagen. De opgeslagen foto is in kleur, de foto op het reisdocument is in zwart-wit.